Nieruchomości

Spółka Amicis Consulting nabywa na atrakcyjnych warunkach nieruchomości – mieszkania, domy, działki z możliwością przekształcenia ich użytkowania, nieruchomości z istniejącą infrastrukturą (budynki, magazyny, parkingi, zakłady, itp.). Najczęściej są to:

Nieruchomości z upadłości

Nasza znajomość rynku nieruchomości oraz procesu postępowania z masą upadłościową pozwala na skuteczne wyszukiwanie nieruchomości, które z wielu względów są sprzedawane znacznie poniżej ich wartości rynkowej. Takie nieruchomości po nabyciu -o ile jest to niezbędne dla podniesienia ich wartości – są remontowane lub/i dokonamy zmiany ich przeznaczenia. Są to zarówno nieruchomości pochodzące z upadłości konsumenckich, jak i firmowych. Nieruchomości te stanowią zabezpieczenie wystawianych przez nas weksli inwestycyjnych, podnosząc bezpieczeństwo inwestycji.

Nieruchomości pod inwestycje OZE

Wobec zmian klimatu Odnawialne Źródła Energii (OZE) otrzymują priorytet na polu planowania produkcji energii w przyszłości. Proces zastępowania pozyskiwania energii ze źródeł tradycyjnych, czyli głównie paliw kopalnych źródłami odnawialnymi, czyli promienie słoneczne, wiatr, biomasa i itp. Jest w trakcie dynamicznego rozwoju na całym świecie. W Polsce tworzone i realizowane są ambitne programy rozwoju tego segmentu energetyki. Dysponując doskonałą znajomością branży ekologicznej i jej potrzeb, wyszukujemy atrakcyjne nieruchomości, które po spełnieniu specyficznych warunków mogą zostać przekształcone pod inwestycje OZE. Po nabyciu takich nieruchomości uruchamiamy proces przygotowania ich od strony formalnej pod inwestycje OZE. Złożoność procesu przekształcenia powoduje po jego zakończeniu wielokrotny wzrost wartości nieruchomości. Nieruchomości te stanowią zabezpieczenie wystawianych przez nas weksli inwestycyjnych, podnosząc bezpieczeństwo inwestycji.

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły oferty.

Zapytaj o szczegóły