Pomoc w odzyskaniu prowizji bankowych

Pomoc w odzyskaniu prowizji bankowych lub chybionych polisolokat

Amicis Consulting Sp. z o.o. poprzez związane umowami Kancelarie Prawne, przede wszystkim z pomocą Kancelarii Radcy Prawnego Beaty Sobierajskiej w Warszawie, świadczy eksperckie usługi doradcze i pomocy w następującym zakresie:

– pomoc frankowiczom w odzyskaniu bezprawnie naliczonych i pobranych opłat przez banki z tytułu zawartych kredytów lub też unieważnienie takich kredytów (zgodnie z niedawnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE) – nawet w przypadku spłaty 100% kredytu;
– pomoc w odzyskaniu pobranych przez banki prowizji za udzielenie wcześniejszych kredytów po konsolidacji kredytów w jeden – nawet w przypadku spłaty 100% kredytu;
– pomoc w uwolnieniu się od chybionych polisolokat bez dalszych strat finansowych z tytułu zakończenia takich umów.

Co niezwykle istotne – analiza sytuacji (czyli zawartych umów i innych niezbędnych dokumentów) przeprowadzana będzie bez ponoszenia przez posiadacza takiej umowy jakichkolwiek kosztów i w bardzo krótkim czasie – kilku dni.

Posiadamy doświadczenie pozwalające na zapewnienie gwarancji rzetelnej i sprawnej obsługi każdego przypadku przez delegowanego do sprawy „na wyłączność” prawnika od momentu analizy umowy do końca wygranego procesu sądowego bądź wynegocjowanej ugody.

Więcej informacji przekaże nasz przedstawiciel, umów się na spotkanie