Upadłość

UPADŁOŚĆ = NOWY START

Życie to nie tylko nieustające pasmo sukcesów. Trudne sytuacje finansowe dotykają każdego z nas. Ale nie wszyscy potrafimy wyjść z nich zwycięsko.

Upadłość? TAK!

Jest ona rozwiązaniem, które daje kolejną szansę. W sytuacji, gdy mimo podejmowanych wysiłków nie jest możliwe spłacenie wszystkich wymagalnych zobowiązań, kolejnym krokiem powinno być złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Dzięki temu :

ü  postępowania egzekucyjne, windykacyjne zostają zawieszone,

ü  nie są naliczane odsetki od wierzytelności,

ü  istnieje możliwość ustalenia planu spłat lub umorzenia niezaspokojonych wierzytelności.

Upadłość nie jest niczym wstydliwym, nie oznacza porażki. Dzięki przeprowadzonemu postępowaniu upadłościowemu możliwe jest całkowite oddłużenie.

Oferujemy kompleksową pomoc w analizie sytuacji finansowej, kompletowaniu dokumentów, przygotowaniu i złożeniu wniosku w Sądzie. Gwarantujemy najwyższą rzetelność i kompetencje.

Przejściowe problemy finansowe, brak zdolności kredytowej nie oznacza, że nie jest możliwe pozyskanie środków finansowych na spłatę pilnych zobowiązań. Oferujemy pomoc w pozyskaniu dodatkowych środków, które zapewnią płynność finansową Państwa firmy.

Więcej informacji przekaże nasz przedstawiciel, umów się na spotkanie